Faker

faker
Een faker is een irritant verschijnsel dat de modelwereld personen aantrekt die zich alleen maar uitgeven voor model of fotograaf.
Zodra je een echte afspraak met ze probeert te maken stopt de communicatie. Of nog erger, ze maken wel een afspraak maar komen niet opdagen. Het komt regelmatig voor dat er een afspraak voor een fotoshoot wordt gemaakt en dat het model met haar tas vol kleding en make-up op de afgesproken plaats geen fotograaf treft. Of, nog erger, ze treffen iemand die heel andere bedoelingen heeft.

Ook gebruikt men vaak nepadressen en doet men alle moeite om echt te lijken: De faker zet heel echt lijkende advertenties op websites, stuurt foto’s die niet van hemzelf zijn maar van internet geplukt, maakt afspraken en komt dan op de dag van de afspraak gewoon niet opdagen of als je naar hem toegaat blijkt hij helemaal niet op het opgegeven adres te wonen en wordt de deur opgedaan door een verbaasd persoon die denkt dat je met een collectebus komt.

De faker komt met name heel veel voor op internetsites die bedoeld zijn om fotografen en modellen bij elkaar te brengen. Men kent elkaar dan nog niet en de drempel om zich irritant te gedragen ligt vaak erg laag. Fakers zijn soms heel lastig te achterhalen maar het scheelt wel dat je in het algemeen niet de eerste bent die contact met deze fakers heeft. En dan heb je aan Google een hele sterke, krachtige bondgenoot. Zoek met Google altijd even op naam, postcode, telefoonnummer en emailadres en het is vaak verbluffend wat je boven water haalt. Meestal voldoende om er direct vanaf te zien als het geen zuivere koffie is. Zoek vooral op het huisadres. Kijk wie daar woont. Intikken van het adres is meestal al voldoende. Krijg je geen huisadres dat weet je eigenlijk al genoeg.

Overigens kent een integeren fotograaf het verschijnsel ook. Waarschijnlijk zelfs uit eigen ervaring. En daarom zullen ervaren modellen en ervaren fotografen er alles aan doen om uit te stralen dat ze echte mensen van vlees en bloed zijn.

Eigenlijk is het best een rare hobby van wat trieste en zielige personen.

shared revenue

shared revenue

Wat is shared revenue?

Het principe van shoots op TFP of TFCD basis is vrij bekend. TFP is echter een bron van problemen zodra we even uit de wereld van de amateurfotografie vandaan komen. Dan barsten de onvermijdelijke dicussies los “wie er nu het meeste betaalt”. Een volkomen zinloze en oeverloze discussie. Betaalde shoots zijn wat dat betreft een stuk duidelijker, dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is en als de beloning niet voldoende is dan doe je het toch gewoon niet?

Shared revenue?

Minder bekend is een tussenvorm waar ook bij fotoshoots in Nederlands steeds meer gebruik van gemaakt gaat worden, namelijk de “shared revenue” ofwel de “gedeelde opbrenst” constructie. Bij deze shared revenue wordt net als bij andere shoots een flink aantal foto’s gemaakt die daarna via een speciale stockfotosite gepubliceerd worden voor de verkoop. Lang niet elke stockfotosite ondersteunt op dit moment dit model. De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld onder degenen die een bijdrage hebben geleverd aan de shoot. Iedereen heeft dus belang bij een goed resultaat.

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel van de opbrengst kan in een contract worden vastgelegd en kan net zo simpel of ingewikkeld worden als men maar wil. Naast fotograaf en model kunnen namelijk ook de visagiste en eventuele styliste een deel van de opbrengst ontvangen.

Organisatie shared revenue?

De handel in dit soort foto’s zal in het algemeen volledig geautomatiseerd geschieden, evenals de betaling aan de verschillende partijen. Daarbij is het wel zo dat er meestal een drempelbedrag wordt gehanteerd om te voorkomen dat er een enorm aantal boekingen van relatief kleine bedragen ontstaat.

Gezien de mogelijkheden van dit shared revenue model zal het de komende jaren nog wel populairder worden.
We mogen ook verwachten dat de dienstverlening op dit gebied vergroot zal worden en dat er betere en betaalbaarder software ter beschikking komt. Maar ook in die tussentijd zijn er wel mogelijkheden om iets te doen.