Posts Tagged ‘modellencontract’

PostHeaderIcon Kinky

Kinky

kinkyOnder kinky foto’s verstaan we in het algemeen soft-erotische foto’s. Kenmerkend bij kinky is het gebruik van leren kleding en attributen als laarzen, kousen, gebruik van lakkleding, het werken met piercings en dergelijke. Zie ook bij fetisj.

Vaak – maar zeker niet altijd – heeft het een sterke samenhang met BDSM en bondage. Dus spreek altijd goed af wat de bedoeling is en leg zoveel mogelijk vast in een modellencontract. Een beetje zoeken naar kinky en rondkijken op internet met de hulp van Google vertelt je wel wat je weten moet.

PostHeaderIcon Modellencontract

modellencontractmodellencontract is een documentje waar alle rechten en verplichtingen van de partijen, dus fotograaf, model en mogelijk een visagist of stylist in dat contract zijn vastgelegd. Een modellencontract kan van zeer simpel tot heel ingewikkeld zijn.

Het kan geen kwaad om een modellencontract te maken maar verwacht er geen zekerheid van als er iets mis gaan en je rechten geschonden worden. Het ontlenen van rechten aan contracten is daarbij vaak zeer teleurstellend omdat er in de praktijk slechts zeer kleine vergoedingen worden toegekend die in de verste verte niet opwegen tegen de kosten die gemaakt moeten worden om je recht te halen.

Als je professioneel fotograaf cq model bent is misschien nog aannemelijk te maken dat je fikse schade hebt geleden maar een amateur kan het volkomen vergeten. Het Modellencontract kan dan hooguit dienen om de gemaakte afspraken vast te leggen. Overigens is in de praktijk het misbruik in de amateursfeer zeer gering en is niet echt iets om als amateur wakker van te liggen. Het gaat eigenlijk meer over het publiceren op internet etc. maar in dat soort gevallen wil een claim bij de internet provider wel eens beter werken dan een gang naar een rechtbank

Een voorbeeld van een modellencontract is te downloaden van de website van Mainport Art Productions.

PostHeaderIcon Portretrecht

portretrechtHet portretrecht is het rechtsgebied waarbij is vastgelegd wanneer toestemming aan de afgebeelde personen gevraagd moet worden in geval van publicatie.

Evenals bij het bekendere auteursrecht ontstaat portretrecht vanzelf bij het maken van een foto. Een fotograaf mag dus zeker niet zomaar met een foto doen wat hij wil,

Het is een zeer complexe wetgeving waarbij het hebben van rechten zeker niet automatisch inhoudt dat je die ooit gaat krijgen.

Het gaat in de praktijk om relatief kleine bedragen, meestal slechts enkele tientallen euro’s vergoeding tenzij je echt een beroemdheid bent. In dat soort gevallen kun je, als de foto’s echt beschadigend zijn voor je imago, een groter bedrag claimen. Maar dat valt dan niet zozeer meer onder het portretrecht maar meer onder schadevergoeding voor beschadiging van je imago.

Het vinden van een in portretrecht gespecialiseerde advocaat is lastig, ook al vanwege deze kleine bedragen aan schadevergoeding. Het zal dan ook niet meevallen om bij een gerechtelijke procedure geen geld toe te betalen.

Omdat veel publicisten dat heel goed weten wordt het portretrecht nogal eens aan de laars gelapt.

Toch is het altijd aan te raden om dit soort zaken in een modellencontractje vast te leggen. Kwaad kan het in elk geval helemaal nooit als iedereen precies weet waar hij of zij aan toe is.

De wetstekst is als volgt:

Artikel 10 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten luidt als volgt:

« Art. 10. — § 1. Het portretrecht is een persoonlijkheidsrecht krachtens hetwelk het recht op het gebruik van het portret van een persoon enkel en alleen die persoon toebehoort. De persoon kan zich dus in principe verzetten tegen elke vorm van verspreiding, reproductie of exploitatie van zijn portret zonder zijn voorafgaande toestemming.

§ 2. De maker of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden

Inhoudsopgave
Zoeken op deze site
Aanbevolen

Deze site is onderdeel van het netwerk van Mainport Art Productions. MAP levert velerlei diensten op het gebied van kunst, fotografie en modelwerk en is druk bezig om zowel qua mogelijkheden als qua aantal deelnemers snel te groeien.



mijn facebook profielmijn linkedin profielmijn twitter profiel
Klikt u svp ook nog even op de [vind ik leuk] knop van onze facebookpagina? Dank u wel