Portretrecht

portretrechtHet portretrecht is het rechtsgebied waarbij is vastgelegd wanneer toestemming aan de afgebeelde personen gevraagd moet worden in geval van publicatie.

Evenals bij het bekendere auteursrecht ontstaat portretrecht vanzelf bij het maken van een foto. Een fotograaf mag dus zeker niet zomaar met een foto doen wat hij wil,

Het is een zeer complexe wetgeving waarbij het hebben van rechten zeker niet automatisch inhoudt dat je die ooit gaat krijgen.

Het gaat in de praktijk om relatief kleine bedragen, meestal slechts enkele tientallen euro’s vergoeding tenzij je echt een beroemdheid bent. In dat soort gevallen kun je, als de foto’s echt beschadigend zijn voor je imago, een groter bedrag claimen. Maar dat valt dan niet zozeer meer onder het portretrecht maar meer onder schadevergoeding voor beschadiging van je imago.

Het vinden van een in portretrecht gespecialiseerde advocaat is lastig, ook al vanwege deze kleine bedragen aan schadevergoeding. Het zal dan ook niet meevallen om bij een gerechtelijke procedure geen geld toe te betalen.

Omdat veel publicisten dat heel goed weten wordt het portretrecht nogal eens aan de laars gelapt.

Toch is het altijd aan te raden om dit soort zaken in een modellencontractje vast te leggen. Kwaad kan het in elk geval helemaal nooit als iedereen precies weet waar hij of zij aan toe is.

De wetstekst is als volgt:

Artikel 10 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten luidt als volgt:

« Art. 10. — § 1. Het portretrecht is een persoonlijkheidsrecht krachtens hetwelk het recht op het gebruik van het portret van een persoon enkel en alleen die persoon toebehoort. De persoon kan zich dus in principe verzetten tegen elke vorm van verspreiding, reproductie of exploitatie van zijn portret zonder zijn voorafgaande toestemming.

§ 2. De maker of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden

Adult shoot

adult shootAdult is letterlijk vertaald “volwassen” en dat geeft al aardig aan in welke richting we met een adult shoot moeten denken. De nadruk zal daarbij op erotiek en meer komen te liggen. Adult is de gebruikelijke benaming voor pornografische foto’s en films.Wordt ook wel 18+ genoemd. Overigens zijn er allerlei eufemismen voor adult in omloop zoals kunstfotografie, figuurfotografie en glamourfotografie die in anders dan de naam soms suggereert in zeer veel gevallen wel degelijk om pornografie gaan.

Nu is er natuurlijk helemaal niets mis met modellen die hier bewust voor kiezen maar het moet dan wel een duidelijke keuze vooraf zijn. Het moet niet zo zijn dat je als model tijdens een shoot plotseling met zaken geconfronteerd wordt die niet direct jouw bedoeling zijn. Heb je enige aanwijzingen uit een advertentie dat het wel eens om een adut shoot kon gaan, bijvoorbeeld omdat het eigenlijk wel min of meer tussen de regels door te lezen is, controleer het dan vooraf goed bij de fotograaf en zeker in de wereld van de fotografie voor volwassenen is het zaak om alles wat met de Adult shoot te maken heeft schriftelijk in een modellencontract vast te leggen.

Je zult niet de eerste zijn die compromitterende foto’s die in een onbewaakt moment gemaakt zijn op internet terugvindt. Voorkom dat met een sluitend contract.

Huisadres

huisadresÉén van de eerste dingen die een voorzichtig model doet na het onvindbaar maken van haar telefoonnummer is het volledig afschermen van het huisadres. Een huisadres geven bij een fotoshoot is niet altijd even handig. Je weet nooit waar het adres terecht komt of wie het gebruikt.

Let op dat een adres soms onverwacht opduikt. Bijvoorbeeld als een fotograaf aanbiedt om je even thuis af te zetten. Dat kan, maar als je bedenkingen hebt is het wel verstandig om je een straat verder af te laten zetten en de rest te lopen.

Soms moeten er spullen naar je worden opgestuurd, bijvoorbeeld een modellencontract vóór een shoot of een CD met foto’s daarna. Dan is het natuurlijk altijd beter om een adres op van een bekende op te geven waar je vooraf mee hebt afgesproken.

In heel veel gevallen zullen dit soort acties overbodig zijn. Maar in dat ene geval waar het niet overbodig was zul je er achteraf dankbaar voor zijn dat je er rekening mee gehouden hebt.