Faker

faker
Een faker is een irritant verschijnsel dat de modelwereld personen aantrekt die zich alleen maar uitgeven voor model of fotograaf.
Zodra je een echte afspraak met ze probeert te maken stopt de communicatie. Of nog erger, ze maken wel een afspraak maar komen niet opdagen. Het komt regelmatig voor dat er een afspraak voor een fotoshoot wordt gemaakt en dat het model met haar tas vol kleding en make-up op de afgesproken plaats geen fotograaf treft. Of, nog erger, ze treffen iemand die heel andere bedoelingen heeft.

Ook gebruikt men vaak nepadressen en doet men alle moeite om echt te lijken: De faker zet heel echt lijkende advertenties op websites, stuurt foto’s die niet van hemzelf zijn maar van internet geplukt, maakt afspraken en komt dan op de dag van de afspraak gewoon niet opdagen of als je naar hem toegaat blijkt hij helemaal niet op het opgegeven adres te wonen en wordt de deur opgedaan door een verbaasd persoon die denkt dat je met een collectebus komt.

De faker komt met name heel veel voor op internetsites die bedoeld zijn om fotografen en modellen bij elkaar te brengen. Men kent elkaar dan nog niet en de drempel om zich irritant te gedragen ligt vaak erg laag. Fakers zijn soms heel lastig te achterhalen maar het scheelt wel dat je in het algemeen niet de eerste bent die contact met deze fakers heeft. En dan heb je aan Google een hele sterke, krachtige bondgenoot. Zoek met Google altijd even op naam, postcode, telefoonnummer en emailadres en het is vaak verbluffend wat je boven water haalt. Meestal voldoende om er direct vanaf te zien als het geen zuivere koffie is. Zoek vooral op het huisadres. Kijk wie daar woont. Intikken van het adres is meestal al voldoende. Krijg je geen huisadres dat weet je eigenlijk al genoeg.

Overigens kent een integeren fotograaf het verschijnsel ook. Waarschijnlijk zelfs uit eigen ervaring. En daarom zullen ervaren modellen en ervaren fotografen er alles aan doen om uit te stralen dat ze echte mensen van vlees en bloed zijn.

Eigenlijk is het best een rare hobby van wat trieste en zielige personen.