Videocamera

videocameraSoms heeft een fotograaf een videocamera meedraaien tijdens de shoot. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Een bekende reden is het indekken tegen mogelijke beschuldigingen. Soms komen er klachten van modellen richting de fotograaf. En die zijn moeilijk te bewijzen én te weerleggen door de fotograaf. Het zijn twee personen met een tegengestelde mening en wat moet een politie of rechter daarmee.

Als je aan kunt tonen dat er een video is, ligt dat een stuk gemakkelijker. Wel is het van belang dat zaken als tijdstip etc goed zichtbaar in beeld worden opgenomen, zodat je ook kunt constateren dat er niet met de opname is geknoeid. Dit is een vorm van video maken waar niet veel mensen bezwaar tegen zullen hebben. Leg wel tevoren contractueel vast dat er met video gewerkt gaat worden en maakt goede afspraken over de bewaartermijn van de opnamen.

In elk geval zal er bij opname in het contract voor alle partijen een behoorlijk preventieve werking van uit gaan.

Maar er zijn ook minder integere argumenten. Sommige fotografen maken deze opnamen namelijk in het geniep. Het model weet helemaal niet dat ze gefilmd wordt en het is ook maar de vraag of zij of hij daar van gediend is. Je moet namelijk maar afwachten wat er met deze opnamen gaat gebeuren en waar ze terecht komen. Niet iedereen zit er op te wachten zichzelf op internet tegen te komen.

Dus met afspraken vooraf kan het een extra bescherming geven, maar mocht je het tijdens een shoot merken, dan dien je er ernstig bezwaar tegen te maken. Eis dat de film te plaatse waar je bijstaat gewist wordt. Liefst met formattering van de geheugenkaart omdat anderes een gewiste opname weer gemakkelijk te herstellen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *