Poseersessie foto’s maken of niet

poseersessie foto laten maken of niet

poseersessie foto laten maken of niet?

 
Bij poseersessies waar bijvoorbeeld een schilderij of een boetseerwerk wordt gemaakt kan het wel eens voorkomen dat cursisten hun werk niet klaar gekregen hebben.
In dat geval komt er nog wel eens een vraag of er een foto gemaakt mag worden. Nu heeft een foto natuurlijk altijd enig risico. Er is altijd een kans aanwezig dat een foto bijvoorbeeld op internet rond gaat zwerven en bij een ongeklede sessie is dat natuurlijk niet leuk.
Sommige docenten springen hier al in. Zo zijn er docenten die op dit punt een verantwoordelijkheid voelen en op voorhand al verbieden om ook maar één foto te nemen.

Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij cursisten die met een mobiel stonden te fotograferen tijdens een poseersessie uit de cursus werden verwijderd.

En er is nog een variant waarbij het model voor de foto’s wordt betaald. Ook hier zijn docenten die daar eigen regels voor hanteren.

Het andere uiterste komt ook voor. Er zijn gevallen bekend waarbij een model zichzelf op een fotoexpositie tegenkwam, ongekleed poserend. De foto was van enige afstand gemaakt en bleek uiteindelijk vanaf een ladder door een hoger raampje van buitenaf gemaakt te zijn. Alleen de docent was ervan op de hoogte en vond dat, evenals de fotograaf eigenlijk heel normaal.

Het model was immers al aan het poseren? Dus waarom kon die foto dan niet? Het was een vrij vruchteloze discussie waarbij de foto uiteindelijk toch maar verwijderd is onder protest van de fotograaf.

Een ander geval was het model dat zichzelf in een regionaal blad tegenkwam, eveneens ongekleed poserend. De krant vond het heel normaal, onder het motto “moet je daar maar niet gaan zitten” en verder moest het model maar zien.

Hieruit blijkt wel dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat er niet gefotografeerd wordt. Maak er als model dus altijd afspraken over als je het gevoel hebt dat het speelt en wil je het absoluut niet hebben deel het dan mee aan de docent.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.