Checklist beoordelen modellencontract

Checklist beoordelen modellencontract.

Een modellencontract is belangrijk. Je hebt ze in allerlei vormen en uitvoeringen. De onderstaande checklist is dan ook een opsomming van wat er minimaal in voor moet komen want afhankelijk van de omstandigheden kunnen er meer dingen zijn die vastgelegd moeten zijn.

Kijk bij elk punt of het in het contract geregeld is. Zo niet, overleg het dan met de fotograaf en verzoek hem het er alsnog in te zetten

 • Omschrijving shoot:
  * plaats waar deze plaatsvindt
  * Datum en tijd waar deze plaatsvindt
  * Omschrijving van de soort foto’s die gemaakt gaan worden. Denk aan:
  * Fashion of modefotografie
  * Lingerie
  * (bedekt) topless
  * (bedekt) naakt
  * Staat de term glamour erin, vraag dan een omschrijving indien niet duidelijk.
 • Gebruik van de foto’s
  * Wat is het doel
  * Wie is de gebruiker van de foto’s
  * Wat is het formaat waarop de foto mag worden gebruikt.
  * Bij wie komen de auteursrechten (kan ook de werkgever van de fotograaf zijn)
  * Indien er sprake is van meerdere fotografen, wie is dan de rechthebbende?
  * Bij wie komt het portretrecht (in geval dit wordt overgedragen)
  * Hoe lang is de gebruiksperiode (eenmalig, bepaalde periode, onbepaalde periode) de regeling voor betaling in geval van extra gebruik.
  * Wie bepaalt of een foto al dan niet gepubliceerd mag worden en zo ja, waarin en op welke media. En bij het geven van toestemming: De periode waarvoor de toestemming geldt.
  * Geografisch gebied waar de foto gebruikt mag worden.
  * Bij foto’s voor een bedrijf, geldt het contract voor het gehele bedrijf of voor een onderdeel, bijvoorbeeld een werkmaatschappij.
  * Bij wie ligt het eigendom van de opnamematerialen

Wat wordt er verstrekt
* Wat ontvangt het model (aantal en formaat foto’s, materiaal op CD/DVD,)
* Zijn verstrekte foto’s al dan niet bewerktt
* Hoe lang duurt het voor de foto’s worden verstrekt
* Is het mogelijk een “preview”, een paar lageresolutiefoto’s te leveren zodat het model al een indruk krijgt?
* Is er sprake van vergoedingen? Zo nee, leg dat vast. Zo ja, wie ontvangt wat.

Algemeen
* Vertrouwelijkheid over en weer
* Schadeloosstelling, vrijwaring van aansprakelijkheid.

This entry was posted in algemene artikelen and tagged , , . Bookmark the permalink.