Op tijd komen en de zin van controles

Het is bij poseerwerk voor alle partijen van groot belang dat men op elkaar kan rekenen. Modellen hebben de naam standaard te laat te komen. Dus als je positief op wilt vallen dan zorg je ervoor dat je ruim tevoren aanwezig bent. Dat vermindert de stress bij de docent op een enorme manier en hij of zij zal je er dankbaar voor zijn. Je hebt je goede beurt voor die dag direct al gemaakt.

Want er zit wel een klas cursisten te wachten. Kom je erg laat of kom je zelfs helemaal niet opdagen dan is de avond voor deze mensen verziekt. Je hebt wat dat betreft als model een zekere verantwoordelijkheid en je dient je dan ook naar die verantwoordelijkheid te gedragen.

Lukt het je niet om op tijd te zijn door files of omdat de trein weer eens zonder duidelijke reden tussen de koeien stil blijft staan, bel dan even op dat je wel komt. Ook hiermee zul je dankbaarheid oogsten.

Sommige docenten proberen zichzelf gerust te stellen door op te bellen, bijvoorbeeld de avond tevoren. Soms levert dat inderdaad modellen op die niet van plan waren om te komen en die gaan meteen naar de zwarte lijst. Niet alleen bij die docent, ook bij degenen die hij kent. Het is klein wereldje en zowel een goed als een slecht model wordt echt onderling doorgegeven.

Maar toch heb je als docent nog geen enkele zekerheid. Die heb je pas als het model naar binnen stapt. Hou dus als model rekening met deze docenten door ze bijtijds in kennis te stellen van vertragingen en dergelijke. Hou rekening met de stress die een niet of te laat verschijnend model bij die mensen oplevert.

Bedenk dat een positief gedrag je kans op vervolgopdrachten enorm vergroot. En dat negatief gedrag het in nog veel grotere mate vermindert. De tamtam doet echt zijn werk wel.

This entry was posted in algemene artikelen modelwerk and tagged , , , . Bookmark the permalink.