INHOUDSOPGAVE
Meer dan 11.000 termen aanwezig.

< A>

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z #

a la baisse
a la hausse transactie
a priori
AA
aan boord connossement
aan de markt hebben
aan jou
aanbetaling bij afbetalingskrediet
aanbiedende bank
aanbod gerede betaling
aanbod van gerede betaling
aanbodeconomen
aanbodfactoren
aanbodlijn
aanbodoverschot
aandeel
aandeel aan toonder
aandeel in portefeuille
aandeel met nominale waarde
aandeel op naam
aandeel op onverdeelde boedel
aandeel van derden
aandeel zonder nominale waarde
aandeel, achtbaan
aandeel, bungee
aandeel, cashflow per
aandeel, certificaat van Amerikaans
aandeel, cumulatief preferent winstdelend
aandeel, cyclisch
aandeel, eigen vermogen per
aandeel, geblokkeerd
aandeel, gewoon
aandeel, glamour
aandeel, ingekocht
aandeel, introductie van een
aandeel, jojo
aandeel, negendaags wonder
aandeel, netto winst per
aandeel, nopar
aandeel, onder
aandeel, oprichters-
aandeel, overreagerend
aandeel, plastic
aandeel, preferent
aandeel, preferent winstdelend
aandeel, rendements-
aandeel, rijzende ster
aandeel, short synthetisch
aandeel, value
aandeel, vermogenswaarde
aandeel, winstgerechtigd
aandeel, wonder-
aandeel, zichtbare intrinsieke waarde per
aandeel,boekwaarde per
aandeel,cyclisch groei
aandeel,dividend per
aandeel,intrinsieke waarde
aandeel,niet-genoteerd
aandeel,niet-volgestort
aandeel,preferent-
aandeel,prioriteit
aandeel,pseudo-
aandeel,register
aandeel,ster-
aandeel,synthetisch
aandeelbewijs
aandeelbewijs,orgineel
aandeelhouder
aandeelhouder, middelijk-
aandeelhouder, onmiddellijk
aandeelhouder, stemrecht
aandeelhouder,preferent
aandeelhouders
aandeelhoudersaansprakelijkheid
aandeelhouderscommissie
aandeelhoudersmacht
aandeelhoudersregister
aandeelhoudersvereniging
aandeelhoudersvergadering
aandeelhouderswaarde
aandelen
aandelen blokkeringsregeling
aandelen in portefeuille
aandelen op naam, overdracht
aandelen, bijschrijven op
aandelen, deponering van
aandelen, obligo op
aandelen, plaatsen van
aandelen, volgestort
aandelen,defensief
aandelen,druk bij
aandelen,herplaatsen van
aandelen,opzegbaar preferent
aandelen,uitstaand
aandelenanalyse
aandelenbeurs
aandelenbeurs, verschil met forexmarkt
aandelenblokkeringsregeling
aandelendepot
aandelenemissie
aandelenemissie met voorkeursrecht
aandelenenobligaties
aandelenfase
aandelenfonds
aandelenfusie
aandelenfutures
aandelenindex
aandelenindexoptie
aandeleninportefeuille
aandelenkapitaal
aandelenkapitaal, niet-geplaatst
aandelenkapitaal,niet-geplaatst
aandelenkapitaal,ongeplaatst
aandelenkoers
aandelenlease
aandelenmarkt
aandelenoptie
aandelenoptieregeling
aandelenovername
aandelenpakket
aandelenplaatsing
aandelenplan
aandelenportefeuille
aandelenpositie
aandelenregister
aandelenregister
aandelenruil
aandelenselectie
aandelenselectie
aandelenspaarplan
aandelensplitsing
aangesloten instellingen giraal effectenverkeer
aangesloten instellingen giraal effectenverkeer
aangewezen worden
aangifte
aangifte belasting
aankondiging
aankondigingsdatum
aankopen, spreiden van
aanlappen
aanlappen
aanloopverliezen
aanmaning
aanmerkelijk belang
aannemer
aanschaffingswaarde
aanschrijvingsbericht
aanslag
aanslagbelasting
aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
aansprakelijkheid, contractuele
aansprakelijkheid, wettelijk
aansprakelijkheidsverzekering
aansprakelijkvermogen
aanspreekpunt
aanstellingsbrief
aantikken
aantrekken
aanvangsrendement
aanvraagtottoelating
aanvullend vermogen
aanvullende uitkering
aanvullendpensioen
aanvullendrecht
aanwas
aanwijzing
aanzeggen
aanzegpremie
aanzuigeffect
aap
aard en nagelvast
aarzeling
aasgierfonds
AAT
abandoned baby bearish
abandoned baby bullish
abandonneren
abc agreement
abc contract
ABC theorie
abenomics
ABI
abnormaal rendement
abonnementspolis
about in documentair krediet
absolute breadth index
absolute call privilege
absolute rate
absolute waarde
absoluut recht
abstracte bankgarantie
abstracte markt
abusivesqueeze
accelaration
acceleratieeffect
accept
acceptant
acceptanten obligo
acceptatiewissel
acceptbezorgingsprovisie
accepterende bank
acceptgiro
acceptkrediet
acceptprovisie
accessoire rechten
accijns
accijnsgarantie
accijnsgoed
accijnsgoederenplaats
accomoderend beleid
accountant
accountantsrapport
accounting risk
accounting standards board
accounts payable turnover ratio
accountsreceivablefinancing
accreting swap
accumulate
accumulatie
accumulating distributing, Williams
accumulation
accumulation day (Williams)
accumulation swing index
accumulationdistributionindicator
accumulationdistributionline
accumulationfund
accumulationswap
accusatoir proces
ACHA
achilleshiel van traders
achtbaanaandeel
achterbalkon
achterblijver
achterborg
achterborgtocht
achtergestelde converteerbare obligatie
achtergestelde lening
achtergestelde obligatie
achterstelling
achterstellingsclausule
achterwaartse integratie
ACI
acidtest
acplanden
acquisitieplan
act of god bond
actief
actief fonds
actiefbedrijf
actiefzijde
actien
actieve aandelen
actieve belegger
actieve financiering
actieve portefeuille
actio pauliana
action de jouissance
activa
activa, vlottend
activa,duurzame
activa,vlottend
activatransactie
activeren
activerend arbeidsmarktbeleid
activiteitsratio
actual market
actuals
actuarieel rendement
actuarieel zuivere premie
actuarieelgenootschap
actuariŽle grondslagen
actuariŽle methoden
actuariŽle rente
actuaris
actuele waarde
ad lijn
ad valorem rechten
adam smith
adampatroon
adaptive filter
ADB
add on
add on yield
addon
adjusted future price
adjustment of terms
adlijn
administratie elektronisch geld
administratieconsulent
administratiekantoor
administratieve organisatie
adminstratief recht
admission temporaire
a-dollar
adoptie
ADR
ADR
ADV
advance block
advance decline line
advance decline net difference
advance decline ratio
advance decline volgens fosback
advance decline volgens haurlan
advance decline volgens nicoski
adverse excursion
advies groep betalingsverkeer
advies, onherroepelijk
advieskoers
adviesprijs
adviserende bank
advisory sentiment index
ADX
AED
AEX
aex agrarische termijnmarkt
aex clearing depository
aex extindex
aex index reservelijst
aex information technology
aex-access2000
aexfondsen
aexindex
aexoptie
aex-powerexchange
af fabriek
af kade
af magazijn
af schip
AFA
AFBD
afbetaling
afbetalingskrediet
afboeken
afbouwrisicoverzekering
afbrokkelend
afchrijving, degressief
afdekkingsopdracht
afdrachtkorting
affaire
affaire,contant
affaire,premie
affirmative obligations
AFFM
afgebogen betaalstroom
afgeleid recht
afgeleide producten
afgeleide productiefactor
afgeleidevraag
Afghani
afgiftekoers
afgiftekosten nieuwe aandelen
afhankelijke beroepsbevolking
afkomen
afkondiging
afkoop
afkooppolis
afkoopwaarde
afkopen
afloat
afloopdatum
afloopdatum van een documentairkrediet
afloopdatum van een effectenorder
afloopmaand
aflopend documentair krediet
aflossen
aflossing
aflossing gemengde levensverzekering
aflossing op basis van annuiteiten
aflossing van een obligatie
aflossingskoers
aflossingspercentage
aflossingsperiode
aflossingsregeling
aflossingsschema
aflossingstermijn
aflossingsverlies
aflossingsvrije hypotheek
AFM-index
afnameplicht
afnemende meerproductie
afnemerskrediet
afof
a-formulier
afrekenautomaat
afrekening met gecompenseerde valuta
afrekening,contant
afrekeningskoers
afrenten
African caribbean and pacificlanden
afromen van de kapitaalmarkt
afschrijven
afschrijven op aandelen
afschrijving op basis van de boekwaarde
afschrijving op basis van de progressieve methode
afschrijving op basis van vervangingswaarde
afschrijving rekenkundige reeks
afschrijvingen,cumulatief
afschrijvingskosten
afschrijvingspolitiek
afschrijvingstermijn
afslag
afsluiten van een hypotheek
afsluitkosten
afsluitprovisie
afstaan
afstand van rechtvanregres
afstempelen
AFTA
afterhours trading
aftermarkt
aftikken
aftoppen
aftrekpost
aftrekpost bij de inkomstenbelasting
afwaardering
afwenteling
afwijkingsdrempels ems
afwikkelen van een transactie
afwikkelingsmaand
afwikkelingsrisico
afzet
AG
agency theorie
agenda2000
agent
agentschap
agentschap van de Nederlandsche Bank nv
agentschap van het ministerie van financiŽn
aggregateexerciseprice
aggregatiegraad
agio
agio op obligaties
agio,conversie
agiobonus
agioreserve
agiostock
agiotage
AGN
agroproducten
AH
AI
AIBD
aid by trade
AIQ
airfreightconsolidator
airway bill
airwaybill
akkoord bij een failissement
akkoord bij sursťance van betaling
akkoord van Bazel
akkoord van Haarlem
akkoord van Wassenaar
AKM-index
akte
akte
akte van levering
akte van royement
akte van splitsing
akte van transport
akte van vrijwaring
akte, lening
akte,authentiek
akte,brevet
akte,derogatie
akte,eigendom
akte,hypotheek
akte,onderhandse
akte,overdrachts
akte,partij
akte,passeren van een akte
akte,verlijden van een
AKZ
al uitgegeven geld effect
Alfred Marshall
algemeen beursindexcijfer
algemeen gekruiste cheque
algemeen ouderdomspensioen
algemeenverbindend
algemeenvoorrecht
algemene banken
algemene beginselen van behoorlijk bestuur
algemene beschouwingen
algemene bijstandswet
algemene borgstelling
algemene gemeenschap van goederen
algemene hypotheekvoorwaarden
algemene kosten
algemene maatregel van bestuur
algemene nabestaandenwet
algemene overeenkomst inzake tarieven en handel
algemene rekenkamer
algemene termijnenwet
algemene titel
algemene uitkering
algemene vergadering van aandeelhouders
algemene voorschriften van de nederlandsche bank nv
algemenebank
algorithmic trading
ALL
all finanz
all or none order
all ordinaries
all shareindex
all time high
alle beurzen order
alleenstaandenpensioen
alles of niets order
allfinanz
alligatorspread
allocatie
allocatie functie
allocatiefunctie
allocation chain
allonge
allowance
almstudie
alpha
alpha beta trendchannel
alpha stocks
alphafactor
alphafactoring
alphastocks
als
altagarantie
altcoin
alternatief aanwendbare middelen
alternatief clausule
alternatieve kosten
alternatieve order
alternative investment market
alternext
altmann zscoremodel
AMB
ambachtsportie
ambtelijkverzuim
ambulance stock
american bond holders protective council
american depository receipt
american eagle
american municipal bond assurance corporation
american petroleum institute
AMerican stock EXchange
american trust unit
amerikaanse optie
amerikaantjes
AMEX
AMO
amortisatie
amortisatiebewijs
amortisatiefonds
amortisingoption
amortizingswap
amplitude
amsterdam depositary company nv
amsterdam exchanges
amsterdam financials sectorindex
amsterdam informatie technologie sectorindex
amsterdam interprofessional dealingsystem
amsterdam power exchange
amsterdam security account system
amsterdam stock exchange tradingsystem
amsterdam treasury bondmarket
amsterdaminterbankofferedrate
amsterdams interprofessioneel marktsysteem
AMX
AMX-index
analyse
analyse per aandeel
analysecertificaat
analyseren van aandelen
analytische inkomstenbelasting
andespact
andrewsmethode
angel
angelsaksisch model
angst
angst
animateur
ankering
ankering
ankervaluta
annealing
annealing
annual earnings change
annual net profit margin
annual sales change
annuiteit
annuÔteiten aflossing
annuÔteiten aflossing van een obligatielening
annuÔteiten lening
annuiteitenhypotheek
annuÔteitenmethode van afschrijving
annuleren
annuleringskosten
antedateren
antedebitering
anti cyclisch beleid
anti overval constructie
anticipatiekrediet
anticylisch beleid
antidumpingprocedure
antiek
antilliaanse gulden
anti-martingale systemen
antiovervalconstructie
antithetic forecasts
antitrustwetgeving
antiverwateringsclausule
ANW
AOK
AON
aowspaarfonds
apari
APEX
apparatieve betaalvormen
appartementsrecht
appel
applicatieformulier
apportionmentkey
appreciatie
appreciation factor
APT
APX
arbeid
arbeiderszelfbestuur
arbeidsaanbod
arbeidsbureau
arbeidscoŽfficient
arbeidsdeling
arbeidsduurverkorting
arbeidsinkomensquote
arbeidsintensief
arbeidsjaar
arbeidskostenforfait
arbeidsmarkt
arbeidsmarkt,overspannen
arbeidsmarktbeleid
arbeidsmobiliteit
arbeidsongeschikt
arbeidsongeschiktheidspensioen
arbeidsongeschiktheidsrisico
arbeidsongeschiktheidsverzekering
arbeidsovereenkomst
arbeidsparticipatie
arbeidspecialisatie
arbeidsplaatsenovereenkomst
arbeidsproductiviteit
arbeidsproductiviteitsontwikkeling
arbeidsschaarste
arbeidstekort
arbeidstekort
arbeidsverdeling
arbeidsverdeling,geografisch
arbeidsverdeling,regionaal
arbeidsvolume
arbeidsvoorwaardenoverleg
arbeidswaardeleer
arbitrage
arbitrage beginsel
arbitrage pricing theorie
arbitrage sur place
arbitrage,commerciŽle
arbitrage,conversie-
arbitrageant
arbitragebeginsel
arbitragesurplace
arbodienst
areagap
ARIMA
Armeense dram
armoede
armoedegrens
armoedeval
armsindex
ARP
arrangementsbrief
arrangementsbrief
arrest
artificial intelligence
ARXindex
as if and when issued
ASAS
asasaandeel
ASB
ASE20
ASEAN
asean freetrade area
aseindex
asiadollar
asian development bank
ask
asked price
aspirantdeelnemer
assenstelsel
asset allocation
asset backed security
asset backedlening
asset based financing
asset mix
asset or nothing calloptie
asset or nothing putoptie
asset protection trust
asset swapl
assetcategorie
assetclass
assetliabilitymanagement
assetmanagement
assetmanagementaccount
assetplay
assetstripper
assetswap
assignment
associatie clearinghouse amsterdam
associatieverdrag
association cambiste internationale
association of futuresbrokers and dealers
association of international bond dealers
association of southeast asian nations
assurantiebeding
assurantiebeurs
assurantiecertificaat
assurantiedocument
assurantiepolis
assurantieverklaring
astrologisch beleggen
astrophysicalcycle
asx
asymmetrischeinformatie
asyoulikeoptie
at call
at market opening
at money
at parity
at parity optie
at random selection
at random selection
ata
ATAcarnet
athene stockexchange
atijd durende rente
atlantische optie
atm
ATM
atr-formulier
atrofiŽring
ATS
ATX
au jour le jour
auction rate preferent aandeel
AUD
auditcommittee
auditing
aufsichtsrat
aunt millie
ausfallburgschaft
austral
australian stockexchange ltd
australianfinancialfuturesmarket
australianratings
australische dollar
autarkie
authentiek protest
authentieke akte
authentieke-akte
authorized shares
automated knowledge acquisition
automated tellermachine
automatische betaling
automatische prijscompensatie
automatische verwisseling
automatisering van banken
autonome winstgroei
autonoom vermogen
autoquotesysteem
autoregressie
autoregressive integrated moving average
autoriteit financiŽle markten
AVA
AVA
AVA
aval
avalist
average directional movement index
average rate option
average strike option
average true range
averagedirectionalmovementindex
averaging
averaging in
averaging out
aversie tegen verliezen
avoir fiscal
avondhandel
AWBZ
AWG
AWW
aziatische optie
aziecrisis
azijnmaatregel< Z >

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z #