INHOUDSOPGAVE
77% ingevoerd

< V >

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z #

vagebonderend kapitaal
vakantie rechtenwerknemers
vakantiedagen
vakcentrales
valeur compensee risico
valkuillening
valse beweging
value add tax
value at risk
value at risk
value beleggen
valueaandeel
valuebelegger
valueinvestor
valuelinecompositeindex
valuta
valuta afwikkelen
valuta termijnaffaire
valuta warrant
valuta, kunstmatige
valuta, lokaal
valuta, prijsbepalend
valuta, thuis
valuta, wijdstellen
valuta,basis-
valuta,eigen
valuta,referentie
valuta,zachte
valutaarbitrage
valutaarbitrage, direct
valutaclausule
valutadagen
valutadatum
valutahandel
valutamarkt
valutaoptie
valutapositie
valutarisico
valutaswap
valutering
valutering effectennota
valuteringsdatum
van jou
vangnetconstructie
variabele
variabele aflossing
variabele kosten
variabele rente
variabele spread
varianten analyse
variation margin
varken
varkenscyclus
vast
vastcontractplan
vaste activa
vaste geldgroeiregel
vaste hypotheek
vaste kapitaalgoederen
vaste kapitaalgoederen voorraad
vaste kosten
vaste lasten
vaste markt
vaste rente
vaste verrekenkoers
vaste wisselkoers
vastegeldlening
vastgoed
vastgoedbelegging, direct
vastgoedbelegging,indirect
vastgoedfonds
vastkapitaal
vastrentende waarden
vastvoorschot
VAT
VATU
VBA
VEB
VEB
veckans
veel gemaakte fouten bij trading
veem
veempolis
vega
vegalimiet
veiligheidsmarge
veiling
veilinghandel
veilinghuis
velocity
vennoot
vennootschap
vennootschap in oprichting
vennootschap onder firma
vennootschap, omzetting van een
vennootschap,groot
vennootschap,leeg
vennootschap,structuur-
vennootschapsbelasting
verantwoordelijkheid
verbintenis
verbintenis,hoofd
verborgen werkloosheid
verdeeld
verdelingsfunctie
verdienmodel
verdiscontering
verdrag van rome
vereniging
vereniging effecten uitgevende ondernemingen
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
vereniging van appartementseigenaren
vereniging van beleggers voorduurzame ontwikkeling
vereniging van beleggings analisten
vereniging van plaatselijke politieke groeperingen
vereniging van wisselmakelaars
vereniging voor de effectenhandel
verenigingenregister
verenigingsverklaring
verenigingvanbemiddelaarsinonderhandseleningen
verenigingvastgoedparticipanten
vergadering,papieren
vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen
vergrijzingsfonds
verhandelbaar exemplaar van een connossement
verhandelbaarheid
verhandelbaarheidsrisico
verhandelbare emissierechten
verificatie
verificatievergadering
verjaring
verjaring vakantiedagen
verjaring van de hoofdsom
verjaring van een coupon
verjaring,bevrijdende
verjaring,extinctieve
verjaring,vernietigende
verklaring van erfrecht
verklaring van executele
verklaring van geen bezwaar
verklaring, firma
verklaring, notaris
verklaringsprocedure
verkochte optie
verkoopoptie
verkoopprogramma
verkoopsignaal
verkopen
verkoper
verkopersmarkt
verkort bericht
verkort connossement
verkorte balans nederlandsche bank
verkrapping
verkrijgingskosten
verlies
verlies, papieren
verlies, uitlotings
verliesbeperking
verliesenwinstrekening
verlieswinstdiagram
verliezen
verliezen en verliezers
verlijden van een akte
vermenselijken
vermindering van kapitaal
vermogen
vermogen buiten balans
vermogen, aanvullend
vermogen, autonoom
vermogen, nationaal
vermogen, niet-permanent
vermogen, risicomijdend
vermogen, tijdelijk
vermogensbeheer
vermogensbeheerder
vermogensbehoefte
vermogensbelasting
vermogensinkomsten
vermogensmarkt
vermogensmarkt,primair
vermogensmarkttheorie
vermogensmotief
vermogensredementsheffing
vermogensrendementsheffing
vermogensstructuur
vermogenstitel
vermogensversterkingskrediet
vermogenswaardeaandeel
vermogenswinst
vermogenswinstbelasting
vernietigbaarheid
vernietigende verjaring
verpanding
verplichting
verrekeneenheid
verrekeningscheque
verrekeningseenheid
verschenen rente
verschijndag
verschot
verstek
versterkte aflossing
versterkte borgstelling
verstrekker
verstrekkingsnorm
verstrekkingsnorm voor een hypotheek
vertical horizontal filter
vertical spread
verticale prijsbinding
vertragingsrente
vertrekkend aandeel
vertrouwensfactor
verval
vervaldag
vervaldatum
vervalkalender
vervalkalendervan de nederlandsche bank nv
vervangingsinvesteringen
vervangingsprijs
vervangingsreserve
vervangingswaarde
vervoerder
vervrachter
vervroeg de aflossing converteerbare obligatie
vervroegde aflossing
verwachtingen
verwachtingen
verwachtingswaarde
verwatering
verwisselingskantoor
verwisselingsverhouding
verzadiging
verzadigingsinkomen
verzamelcoupure
verzameldepot
verzamelinkomen
verzekeraar
verzekerde
verzekerde levensverzekering
verzekering constructie allrisks
verzekering, gemengd
verzekering,afbouwrisico
verzekering,casco
verzekering,fractie
verzekering,investering
verzekeringnemer
verzekeringsdocument voor documentair krediet
verzekeringsinstellingen
verzekeringskamer
verzekeringspool
verzet
verzilveren
vetorecht
vexatoir beslag
vierkantsgetal
vijandige overname
vijf fasen theorie
vijven en zevens
Vilfredo Pareto
visualisatie bij trading
vlag
vlaggenschip
vloer
vloerhandel
vlottend kapitaal
vlottend kapitaal
vlottende activa
vlottende activa
vlottende kapitaalgoederen
vlottende passiva
vlottende staats schuld
vluchtkapitaal
VND
VOF
VOF
volatiel
volatile
volatility
volatility exit
volatility index, Wilders
volatility indicator
volatilitysoorten
Volcker rule
volgestorte aandelen
volkomen concurrentie
volkomen markt
volksverzekering
vollie
volmacht
volstorten
voltijdbaan
volume omzet
volume rate of change
volume weighted average price
volumechart
volumecrescendo
volumeoscillator
volumespike
volumetheorie
voogd
voogdij
voor de spot handelen
voor en nabeursmakelaar
voorbeleggen
voorbeurs
voorbeurshandel
voordepot
vooreigenrekeningenrisico
voorfinanciering
voorgesteld dividend
voorinschrijving
voorjaarsoverleg
voorlopig koopcontract
voorlopige aanslag
voorlopige surseance van betaling
voorlopigeovereenkomst
vooroordeel elektronischgeld is anoniem
Voorovereenkomst
voorraadgrootheid
voorraadkrediet
voorraadwaardering
voorraden
voorrecht van schuldsplitsing
voorrecht van uitwinning
voorschot in rekeningcourant
voorschot op effecten
voorschotrente
voorspellen
voorspellen, van de beurs
voorspelling, beurs
voortijdig uitoefenen
voortijdige uitoefening
voortschrijdend gemiddelde
voortschrijdende rendement
voortzettingsbeding
vooruit ontvangen termijnen
vooruitbetalingsgarantie
voorwaardelijk trekkingsrecht
voorwaardentradingsysteem
voorwetenschap
voorzichtigheidsbeginsel
voorziening
voorziening algemene risico
voorziening belastingen
voorziening pensioenverplichtingen
voorzieningen nemen
voorzorgsmotief
vorderingenoverschot
vorderingsrecht
votingtrust
vraag en aanbod
vraag, elastisch
vraag,inelastisch
vraagfunctie
vraagprijs
vrachtbrief
vreemd vermogen
vreemde valuta
vreemde valuta,notering
vreemde valutarekening
vreemdelingenbeslag
vri jaan boord luchthaven
vriendelijk
vrij langsboord
vrij mede eigendom
vrij op spoorwagon
vrij op vrachtauto
vrij vervoerder
vrijdagbeurs
vrije emissie
vrije goederen
vrije goudprijs
vrije liquiditeitsreserve bankwezen
vrije loonpolitiek
vrije valutamarkt
vrije verkoopwaarde
vrije wisselkoers
vrijhandelsassociatie, Europese
vrijhandelszone
vrijwillige verzekering
vroegtijdig uitoefenen
vruchtgebruik
vuil connossement
vuilnisbank
vuistpand
vulkaantrader
vulture investor
vutregeling
VUV< Z >

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z #