INHOUDSOPGAVE
77% ingevoerd

< W >

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z #

waarborgsom
waarde
waarde bepalende valuta
waarde creeren
waarde grondslag
waarde ter incasso
waarde, verwachtings-
waardeloze stukken
waarden
waardepapier
waardepeildatum
waarderingsgrondslag
waarderingsmodellen,optie-
waardestaat
waardevast
waardevastheid van het geld
waarschijnlijkheidscontrole
walking dead
wallet
wallstreet
Wallstreet
wanprestatie
waren terminboerse
warrant
warrant hedge
warrant,range-
warrantability
warrantlening
warrantratio
Warren Buffett
wash trade
washtrade
watermerk
wave theorie
wederopbouw
wederuitvoer
wederzijdse schuld aanvaarding
weduwen en wezen
weduwen en wezenfonds
weekkoersen
weekly
weekorder
weerderivaat
weerstand, steun wordt
weerstandslijn
weerstandsniveau
weerstandspunt
weerstandsvermogen
wegen
wegingsfactor
wegneembeding
wegzakken
weighted close indicator
welvaart
welvaartsvast
welzijn
wensdenken
wereldbank
wereldbankgroep
wereldwijdfonds
werk
werkbare werkdagen
werkelijke collectieve consumptie
werkelijke individuele consumptie
werkelijke rente
werkelijke rente,netto
werkeloosheid
werkgelegenheid
werkgelegenheidskrediet
werkgever
werkgeverscentrales
werkgeversorganisaties
werkgeverspremie
werkgeversverklaring
werkkapitaal
werkloosheid
werkloosheid,geregistreerde
werkloosheidswet
werkloze beroepsbevolking
werknemer
werknemerscentrale
werknemerspremie
werknemersverzekering
werkzaamvermogen
werkzame beroepsbevolking
wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
wet beperking exportuitkeringen
wet financiele verhoudingen
wet Hof
wet in materiŽle zin
wet in schakeling werkzoekenden
wet informele zin
wet inkomen en arbeid
wet ketenaansprakelijkheid
wet op de dividendbelasting
wet op de loonvorming
wet op het afbetalingsstelsel
wet op het consumptiefgeldkrediet
wet op het financieel toezicht
wet selectieve investeringsregeling
wet toezicht trustkantoren
wet toezichteffectenverkeer 1995
wet van benford
wet van de gemiddelden
wet van een prijs
wet van engel
Wet van Gossen
wet van Gossen
Wet van het afnemend grensnut
wet van say
wet van Say
wet van vraag en aanbod
wet waardering onroerende zaken
wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
wetmelding zeggenschap
wetopdearbeidsongeschiktheid
wettelijke aansprakelijkheid
wettelijke rente
wettelijke reserve
wettelijkvertegenwoordiger
wettoezichtkredietwezen
wetvanpareto
w-formatie
when issued
whipsaw
white knight
wholesale
wholesale markt
wholesale sector bij banken
wichtcertificaat
wick
wielvergelijking effectenmarkt
wig
wig20
wigformatie
wijdstellen vreemde valuta
wijnplas
wilders RSI
wilders volatility index
willekeurige beweging
williams %R
williams accumulating distributing indicator
williams on balance volume
willig
wilshire 5000 index
wind
windhandel
window dressing
wingorder
winnaarshouding
winnen
winnipeg commodity exchange
winst
winst en verliesrekening
winst maximering
winst per aandeel
winst, monopolie
winst, ongerealiseerd
winst, papieren
winst, uitlotings
winst,boek
winstbewijs
winstdelende obligatie
winstdelende obligatie
winstdelingsspaarregeling
winstgedreven
winstgerechtigd aandeel
winstinflatie
winstinkomen
winstmarge
winstneming
winstpakken
winstquote
winstrendement
winstsprong
winstval
winstverdeling
winstverliesdiagram
winstverwachting
winstverwatering
winstwaarschuwing
wiskundige verwachting
wissel
wissel,documentair
wissel,incasso
wisselacceptbezorging
wisselarbitrage
wisseldisconto
wisselkoers
wisselkoers
wisselkoers,zwevend
wisselkrediet
wisselmakelaar
wisselmarkt
wisselobligo
wisselpersoneel
wisselschuldenaar
witte balk
witte dag
witte ridder
witwassen
woekerpensioen
woekerpolis
WON
WON
wonderaandeel
woning,eigen
wooden ticket
woonplaats
woonvergunning
workout
world economic forum
world economic outlook
world trade organisation
worldwatch institute
would be trader
WOZwaarde
WPA
wrapfee
writing, covered
WST
wvdiagram< Z >

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z #